Naše společnost přešla z podnikání evidované jako fyzická osoba, které započalo v roce 1999, na právní formu s.r.o. v roce 2010.

Každým rokem docházelo k dynamickému rozvoji společnosti, ovšem v posledních letech dochází ke stagnaci, které je dáno ekonomickou situací v ČR a nasycením trhu. Do budoucna bychom rádi udrželi naši společnosti v dosavadní velikosti, s důrazem na propracovanost výrobků, inovaci a škálu kvalitních služeb. Rozhodně se nechceme ubírat směrem neustálého snižování cen na úkor kvality.

Společnost Comming s.r.o. je rodinná firma s několika kmenovými zaměstnanci.

Jsme součástí: